Overlay logo

Online Pomodoro časovač

Tomatoid je první česká Pomodoro aplikace, která ti pomůže s organizací práce díky Pomodoro technice

Nástroj

 • Je zdarma. Úplně. Vždycky byl a vždycky taky bude.
 • Je online. Dostupný odkudkoliv. Nepotřebuje žádnou instalaci.
 • Funguje na všech zařízeních. Stačí ti pouze webový prohlížeč.
 • Ukládá si historii dokončených a nedokončených úkolů.
 • Umožňuje přidávání poznámek ke každému úkolu.
 • Průběžně se zlepšuje. Je vysoce přizpůsobitelný vašim potřebám.
Macbook air se spuštěným Tomatoidem

Káva

Princip

Základní kroky pro osvojení techniky:

 1. Vyber si úkol, který je potřeba udělat.
 2. Nastav pomodoro časovač na 25 minut.
 3. Pracuj na úkolu, dokud nezazní budík.
 4. Dej si krátkou, pětiminutovou pauzu.
 5. Pokračuj v práci na úkolu.
 6. Každé čtvrté "pomodoro" si dej přestávku (15–30 minut).

Technika

Pomodoro je metoda time managementu, kterou vyvinul Francesco Cirillo v osmdesátých letech.

Technika používá časovač k rozdělení práce na intervaly po 25 minutách, které odděluje pomocí krátkých pauz a přestávek. Těmto intervalům se přezdívá "pomodori", množné číslo od Italského pomodoro pro "rajče".

Metoda je založena na myšlence, že pravidelné přestávky napomáhají lepšímu soustředění.

Kuchyňská minutka - předchůdce pomodora
Přečtěte si více o technice Pomodoro nebo time managementu
Blog